Drevené montované domy

Naša spoločnosť vznikla so zámerom poskytovať výstavbu drevených montovaných stavieb. Aj keď postupom času sa ponuka našich služieb značne rozšírila, a montované stavby tvoria len časť nášho portfólia, stále sú montovane stavby našou srdcovou záležitosťou. S našimi dlhoročnými skúsenosti vo výstavbe montovaných domov, ktoré zúročujeme v prospech našej firmy, poskytujeme vysokokvalitné konštrukcie sendvičového typu akýchkoľvek rozmerov a tvarov. Našou prioritou je kvalita odvedených prác a spokojnosť zákazníka.

Prečo drevený montovaný dom?

Materiál

Použiť drevo ako stavebný materiál vyplynulo z jeho mechanických, tepelných, estetických vlastnosti a dopadu na životné prostredie. Preto ho ťažko porovnávať s inými materiálmi.

Čas

Drevený dom šetrí plochu a predovšetkým čas. Počas výstavby sa používajú väčšinou suché procesy , čím odpadá doba zrenia potrebná pri murovaných stavbách a tak sa práce urýchľujú. Hrúbka obvodovej steny je omnoho tenšia ako pri iných stavebných materiáloch, preto poskytuje väčšiu obytnú plochu.

Úspora energie

Drevená konštrukcia umožňuje dodržať veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti, preto sa tieto domy považujú za nízko-energické. Tepelný odpor stien oproti klasickým murovaným stavbám zaručuje až 30%-nú úsporu energie.

Konštrukcia

Konštrukcia montovaných domov je vyrobená z drevenej rámovej konštrukcie, ktorá tvorí nosnú časť panela. Vnútorná výplň panela pozostáva z minerálnej vlny, ktorá slúži ako tepelno-zvuková izolácia. Steny sú obojstranne opláštené OSB doskou a sadrokartónovými doskami. Z vonkajšej strany sa používa kontaktný zatepľovací systém.